Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


Θέμα: Σχέδιο νόμου για την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των ΕΔ και τη νέα δομή και διοίκηση των ΕΔ

Ευ. Βενιζέλος: Καλημέρα, σας ευχαριστώ που ήρθατε στο τέλος του Ιουλίου, αλλά σήμερα πρόκειται να διεξαχθεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσουμε με τον κ. Μπεγλίτη το σχέδιο νόμου για την υπηρεσιακή εξέλιξη και την ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στο νομοσχέδιο αυτό εμπεριέχεται ένα δεύτερο κεφάλαιο, με το οποίο ρυθμίζεται και νομοθετικά η νέα κάθετη δομή διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ένα τρίτο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για διάφορα διοικητικού χαρακτήρα θέματα, τροποποιείται και εκσυγχρονίζεται η στρατολογική νομοθεσία, επέρχονται ορισμένες κρίσιμες μεταβολές στη νομοθεσία περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου προκειμένου να αποκατασταθούν οι πολεμιστές της Κύπρου.
Ενώ ρυθμίζεται και η σχέση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με την κατά χρήση παραχώρηση ακινήτων που δε χρησιμοποιούνται από τη στρατιωτική υπηρεσία, που είναι όμως χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αναγκών γενικού συμφέροντος σε τοπικές κοινωνίες.
Θέλω να ξεκινήσω από το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαβούλευση με τα Γενικά Επιτελεία. Όπως ξέρετε, ο κόμπος που έπρεπε να λυθεί ήταν το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς των Στρατιωτικών. Μετά την ψήφιση και τη θέση σε ισχύ του νέου συνταξιοδοτικού νόμου, με τον οποίον τροποποιήθηκε ο Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, διαμορφώθηκε εξ αποτελέσματος και το βασικό σχήμα της ιεραρχίας και της σταδιοδρομικής πορείας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Είμαστε λοιπόν σε θέση τώρα να παρουσιάσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και μετά τις διακοπές να καταθέσουμε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο φυσικά λαμβάνει υπόψη του πολυετή προετοιμασία που έχει γίνει, λαμβάνει υπόψη του τη νομολογία των Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, λαμβάνει υπόψη του τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και το οποίο διέπεται από τις εξής βασικές αρχές.
Πρώτον. Οι διοικητικές ρυθμίσεις εναρμονίζονται πλήρως με τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, άρα για έναν Αξιωματικό προερχόμενο από τις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, εξυπηρετείται το σχήμα 35 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, συν 5 ετών που μπορούν να εξαγοραστούν, δηλαδή εξυπηρετείται η απαίτηση για 40 χρόνια συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Εφόσον ο συνταξιοδοτικός νομοθέτης επέλεξε το σχήμα αυτό, για τους λόγους που έχουμε συζητήσει, στη στρατιωτική υπηρεσία η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την ενέργεια το στέλεχος, έως ότου συμπληρώσει τις προϋποθέσεις αυτές. Άρα κλιμακώνονται έτσι οι σταδιοδρομίες των στελεχών, ώστε να μπορούν στο βαθμό του Συνταγματάρχη να συμπληρώνουν αυτές τις προϋποθέσεις.
Εάν κάποιο στέλεχος δεν μπορέσει να εξελιχθεί βαθμολογικά, γιατί δεν πληροί σε απόλυτο βαθμό όλα τα προσόντα, θα παραμένει στην ενεργό στρατιωτική υπηρεσία, εκτός οργανικών θέσεων, σε ένα είδος παράλληλης επετηρίδας, όπου να διαμορφώσει αυτά τα προσόντα.
Επιπλέον, οι τοποθετήσεις οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις θα γίνονται έτσι, με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο, ώστε να μπορούν όλα τα στελέχη να συμπληρώνουν τη δυνατότητα πλασματικών ετών όπως προβλέπει ο νόμος: 5 για όλο το προσωπικό και βεβαίως τουλάχιστον 15 αλλά μπορεί και πολύ περισσότερο γι΄ αυτούς που τελούν υπό κατάσταση αυξημένου κινδύνου, όπως είναι οι ιπτάμενοι ή όπως είναι τα στελέχη μας των υποβρυχίων καταστροφών ή οι αλεξιπτωτιστές των ειδικών δυνάμεων και ούτω καθεξής.
Για να το πετύχουμε το σχήμα αυτό κατηγοριοποιούμε με όσο γίνεται πιο απλό και διαφανή τρόπο τα στελέχη, τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, επιλύουμε και άλλα προβλήματα που συνδέονται με τις κατηγορίες των εθελοντών μακράς θητείας και των επαγγελματιών οπλιτών, οργανώνουμε με έναν διαφανή και ελέγξιμο τρόπο τις μετατάξεις Υπαξιωματικών στο Σώμα των Αξιωματικών, τυποποιούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, άρα η δεύτερη αρχή είναι ο πλήρης σεβασμός του κράτους δικαίου και της αρχής της νομιμότητας στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.
Δυστυχώς παρατηρούμε μέχρι τώρα ότι όλες οι αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων είναι στην πραγματικότητα αναιτιολόγητες, ακυρώνονται εφόσον προσβάλλονται στα Διοικητικά Δικαστήρια και αυτό δημιουργεί μία τεράστια αναστάτωση στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.
Προβλέπεται ένα νομικά οργανωμένο σύστημα για την αξιολόγηση των στελεχών, εισάγεται ο θεσμός της κατά απόλυτη εκλογή προαγωγής από του βαθμού του αντισυνταγματάρχη και πάνω, όπου αυτό μπορεί να επιφέρει ενδιαφέρουσες αλλαγές στην επετηρίδα, η οποία δεν μπορεί να υπαγορεύεται από τα δεδομένα του χρόνου εξόδου από την παραγωγική σχολή, διότι οι άνθρωποι εξελίσσονται και τα δεδομένα μεταβάλλονται.
Όπως σας είπα προβλέπεται ένα πλήρες σύστημα αιτιολογίας, ένα πλήρες σύστημα ακρόασης του ενδιαφερομένου έγγραφης αλλά και προφορικής, με δυνατότητα εμφάνισης ενώπιον των Συμβουλίων. Προβλέπεται ένα πλήρες σύστημα ενδικοφανών προσφυγών, ώστε ο καθένας να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του, τα προσόντα του και το μέλλον του.
Όλες οι πράξεις θα έχουν καταχωρισμένη και την πλειοψηφία και τη μειοψηφία επώνυμα και με πλήρη αιτιολογία, έτσι ώστε και ο δικαστικός έλεγχος να είναι πιο στοχευμένος και πιο σοβαρός και πιο αποτελεσματικός. Τυποποιούνται τα προσόντα, τα κριτήρια μπορούν να ποσοτικοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αλλά πάντα υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια τα οποία δεν μπορούν να αποτυπωθούν αριθμητικά.
Τα προσόντα των αξιωματικών οργανώνονται με σταθερό τρόπο στο νόμο, όπου αυτό αφορά τα σχολεία και τις σχολές τις μετεκπαιδευτικές στις οποίες έχει φοιτήσει το κάθε στέλεχος. Προβλέπονται σαφή κριτήρια επαγγελματικά υπηρεσιακά και κοινωνικά, για τις τοποθετήσεις τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις.
Και βεβαίως αλλάζει το Πειθαρχικό Δίκαιο, διότι κι εκεί επιβάλλεται το κράτος δικαίου, επιβάλλεται η διαφάνεια, το τεκμήριο αθωότητας, η ανάγκη για σεβασμό του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, η ανάγκη για πλήρη αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων και προβλέπεται κι εκεί σύστημα διοικητικών προσφυγών πριν τη δικαστική προστασία.
Οργανώνεται επίσης το Σώμα των Νομικών Συμβούλων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, που θα στελεχωθεί πρωτίστως από τους Αξιωματικούς του νυν Στρατολογικού Σώματος, με σεβασμό βέβαια στις συνταγματικά προβλεπόμενες αρμοδιότητες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Θα ρωτήσουμε και τους Στρατιωτικούς Δικαστές, αν κάποιοι από αυτούς επιθυμούν να μετακινηθούν στο Σώμα των Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, αλλά αυτό είναι δικαίωμα της απόλυτης δικής τους επιλογής αν θα ασκηθεί ή όχι.
Και επιλύονται όπως σας είπα μια σειρά από ειδικότερα σημειακά προβλήματα. Βεβαίως, περιμένουμε από τα Γενικά Επιτελεία να μας επισημάνουν ειδικές κατηγορίες αξιωματικών και Υπαξιωματικών που ενδεχομένως χρειάζεται να μας οδηγήσουν σε μία ειδική ρύθμιση, περιμένουμε επίσης να μας υποδειχθούν πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις, ώστε να είναι όσο γίνεται πιο ομαλή με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο.
Άρα, υπάρχει ένα περιθώριο, μέσα στον επόμενο μήνα να γίνουν αυτές οι αναγκαίες βελτιώσεις και προσαρμογές, οι οποίες όμως αφορούν όπως αντιλαμβάνεστε τεχνικά και λεπτομερειακά σημεία του νομοσχεδίου από την άποψη αυτή.
Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου είναι από πλευράς πολιτικής εθνικής άμυνας εξαιρετικά σημαντικό. Ήδη έχω κάνει αποδεκτή σχετική απόφαση εισήγηση του ΣΑΓΕ, έχει αυτή εισαχθεί στο Συμβούλιο Άμυνας κι έχει γίνει ομόφωνα δεκτή και σήμερα παράλληλα με το Υπουργικό Συμβούλιο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας θα επικυρώσει τους βασικούς κανόνες της νέας κάθετης δομής διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων.
Επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον σχετικό νόμο του 1995, που είχε τροποποιηθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό το 2002 και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλήξει μετά από μεγάλη περίσκεψη, μετά από στάθμιση όλων των δεδομένων, σε ένα σχήμα το οποίο είναι απλό, λειτουργικό, σύγχρονο και μας επιτρέπει πάνω σε αυτό να οικοδομήσουμε τις αλλαγές ως προς τη δομή δυνάμεων που επηρεάζει άμεσα και το εξοπλιστικό πρόγραμμα, αλλά θα έλεγα και συνολικά τη φυσιογνωμία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο πρώτος κανόνας είναι αυτός που απορρέει από το άρθρο 45 του Συντάγματος. Όπως ξέρετε κατά το άρθρο 45 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άρχει των Ενόπλων Δυνάμεων, τη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων όμως την ασκεί η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση ασκεί τη διοίκηση για του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δρα στο πλαίσιο του Συντάγματος του Νόμου και των Αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ.
Άρα η Κυβέρνηση δια του Υπουργού έχει τον πλήρη έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων και την ευθύνη βεβαίως ενώπιον της Βουλής και δια της Βουλής ενώπιον του ελληνικού λαού. Η αρχή του πολιτικού ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι συνυφασμένη με το δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό πολίτευμα της χώρας.
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξακολουθεί να επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του Υπουργού, μεταξύ όλων των εν ενεργεία μαχίμων αντιστρατήγων, μαχίμων αντιναυάρχων και ιπταμένων αντιπτεράρχων. Για την ακρίβεια, μεταξύ όλων των αντιστρατήγων όπλων, των μαχίμων Αντιναυάρχων και των ιπταμένων αντιπτεράρχων, χωρίς περιορισμό ως προς την εναλλαγή η οποία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό τεχνητή, άρα παύει να ισχύει το σχήμα Αντιστράτηγος, αντιναύαρχος, αντιστράτηγος, αντιπτέραρχος, διότι η προσέγγισή μας είναι απόλυτα διακλαδική.
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ φυσικά μετέχει στο ΣΑΜ και στη ΚΥΣΕΑ και προεδρεύει του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και το κυριότερο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο των οδηγιών φυσικά και των διαταγών του Υπουργού και αναφερόμενος σ’ αυτόν, άρα στην Κυβέρνηση που ασκεί τη διοίκηση, ασκεί την πλήρη διοίκηση όλων των κλάδων, άρα την επιχειρησιακή και την διοικητική διοίκηση.
Βασική, λοιπόν, καινοτομία είναι η ενοποίηση της διοίκησης από το σχήμα του διαχωρισμού της διοικητικής και της επιχειρησιακής διοίκησης μεταβαίνουμε στο σχήμα της ενοποίησης της διοίκησης, επιχειρησιακής και διοικητικής.
Οι Αρχηγοί των τριών Γενικών Επιτελείων των κλάδων επιλέγονται και πάλι από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του Υπουργού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τη σχετική έγγραφη γνώμη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Οι Αρχηγοί των κλάδων μετέχων στο ΣΑΓΕ και στο ΣΑΜ και προεδρεύουν πάντα του Ανωτάτου Συμβουλίου του κλάδου τους.
Τώρα οι Αρχηγοί των τριών κλάδων ασκούν την διοικητική διοίκηση του κλάδου τους στο πλαίσιο όμως των ενιαίων οδηγιών και διαταγών του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, άρα διαμορφώνεται αυτό το σχήμα της ενιαίας διοικητικής διοίκησης.
Ως προς την επιχειρησιακή διοίκηση τώρα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ασκεί το σύνολο της επιχειρησιακής διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων αναφερόμενος στον Υπουργό. Οι Αρχηγοί των τριών κλάδων στο πλαίσιο αυτού του κανόνα εντάσσονται πλέον στην αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης στην οποία δεν είναι τώρα εντεταγμένοι και διοικούν τους κλάδους τους επιχειρησιακά σύμφωνα όμως με τις οδηγίες και τις διαταγές του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ αναλαμβάνοντας τις αποστολές και τα έργα που τους ανατίθενται απ’ αυτόν. Επίσης οι τρεις αρχηγοί των κλάδων μετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό υπό την Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
Το ΓΕΕΘΑ τώρα είναι το επιτελικό όργανο και το διακλαδικό στρατηγείο μέσω του οποίου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ βοηθάτε στην άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της πλήρους διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρα το ΓΕΕΘΑ υπέρκειται του ΓΕΣ, του ΓΕΝ και του ΓΕΑ, που αποτελούν με τη σειρά τους τρεις πυλώνες του ΓΕΕΘΑ. Οι κλάδοι, οι Διευθύνσεις και οι λοιπές μονάδες των τεσσάρων επιτελείων συγκροτούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή και διοικητική αποτελεσματικότητα, ευελιξία, οικονομία δυνάμεων, ομοιομορφία και διακλαδικότητα.
Αυτοί οι βασικοί κανόνες μετασχηματίζονται νομοθετικά σε μία σειρά από τροποποιήσεις που επέρχονται στον ισχύοντα νόμο. Αυτό είναι και το β’ μέρος του νομοσχεδίου.

Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου είναι εκσυγχρονισμοί σημειακοί και στρατολογικής νομοθεσίας και ιδίως του κεφαλαίου περί αντιρρησιών, ώστε να συμμορφωθούμε στις αποφάσεις του Στρασβούργου και στις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη.
Και με μεγάλη καθυστέρηση λύνουμε προβλήματα δικαιωμάτων των στελεχών και των οπλιτών που είχαν λάβει μέρος στα γεγονότα της Κύπρου όχι μόνο στην αντίκρουση της τουρκικής εισβολής μετά την 20η Ιουλίου του 1974, αλλά και στα προηγούμενα γεγονότα του 1964 και του 1967. Είναι ένας χρέος της πολιτείας το οποίο εκπληρώνεται δυστυχώς με καθυστέρηση.

Αυτά ως προς το νομοσχέδιο. Θα σας δώσουμε σήμερα ένα ενημερωτικό σημείωμα για το νομοσχέδιο για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε στη δουλειά σας και τους βασικούς κανόνες της κάθετης δομής διοίκησης.

Θέλω επίσης να σας ενημερώσω για ορισμένα επιπλέον ζητήματα. Το πρωί συνεδρίασε η Επιτροπή Εξοπλισμών της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και ενέκρινε δύο συμβάσεις. Η πρώτη αφορά την εν συνεχεία υποστήριξη των αντιαεροπορικών συστημάτων TOR-M1 και OSA. Και η δεύτερη τον εκσυγχρονισμό των βλημάτων των OSA σύμφωνα με όσα ίσως ξέρετε ή θυμάστε από το παρελθόν, γιατί έχει επιτευχθεί και μια πολύ καλή τιμή μετά από διαπραγμάτευση, μία μείωση της τάξεως περίπου 30%, η οποία και έγινε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση δεκτή από την Επιτροπή με ευρύτατη πλειοψηφία.
Το κόστος είναι περίπου 22 εκατομμύρια, η δε άλλη είναι μια σύμβαση-πλαίσιο τύπου FMS ή NAMSA εάν χρειαστούμε και ό,τι χρειαζόμαστε για ένα διάστημα ισχύουν οι συγκεκριμένες τιμές.
Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τους τελευταίους μήνες εάν αθροίσετε τις πληροφορίες που έχετε από το ρεπορτάζ σας έχουμε αντιμετωπίσει μια σειρά περίπου 10 μεγάλων εκκρεμοτήτων μέσω της Υποεπιτροπής, η οποία έχει αποδειχθεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο όργανο για την επιβολή μιας ατμόσφαιρας διαφάνειας στον κρίσιμο χώρο των εξοπλισμών, αλλά και για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων.
Διότι εμείς εδώ αυτούς τους 10 μήνες στην πραγματικότητα κλείνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος, εγγύτερου και απώτερου, προκειμένου να εκκαθαρίσουμε το τοπίο για να μπορέσει να εφαρμοστεί και η νέα νομοθεσία την οποία θα παρουσιάσουμε ελπίζω τέλη Σεπτεμβρίου εφ’ όσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώσει τη δική της προετοιμασίας και τις δικές της ενιαίες οδηγίες προς τα κράτη – μέλη και την εφαρμογή της Οδηγίας.  Άρα δεν εξαρτάται το χρονοδιάγραμμα από εμάς, εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Επίσης ενημέρωσα την Επιτροπή και ενημερώνω κι εσάς τώρα προφορικά, όπως έκανα χθες γραπτά για την συνάντηση που είχα στο γραφείο μου εδώ, στο Υπουργείο με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Η συνάντηση η οποία διήρκησε μία ώρα και 15 λεπτά, ήταν μια συνάντηση που έγινε σε θετικό και δημιουργικό κλίμα και οι συνομιλητές μου είχαν πλήρη συνείδηση του ιδιαίτερου θεσμικού ρόλου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Είναι προφανές ότι η δημοσιονομική κρίση και η εφαρμογή του προγράμματος σταθερότητας και ανασυγκρότησης δεν αλλοιώνει τα δεδομένα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Είναι επίσης προφανές ότι αυτό που λέγεται εθνική κυριαρχία και κυρίως αυτό που λέγεται εθνική αξιοπρέπεια που συνδέεται με το αίσθημα αυτοεκτίμησης του ελληνικού λαού, ένας λαός ο οποίος στερείται αυτοεκτίμησης και νιώθει ταπεινωμένος, πέραν των οικονομικών θεμάτων, προφανώς δεν διαμορφώνει και την κατάλληλη οικονομική και αναπτυξιακή ψυχολογία την οποία χρειαζόμαστε προκειμένου να εφαρμόσουμε πιο γρήγορα απ’ ότι προβλέπει το σχέδιο ανασυγκρότησης και κυρίως το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, που όπως έχω πει πολλές φορές, ξεπερνά κατά πολύ το μνημόνιο.
Δηλαδή το μνημόνιο είναι το κοινό πεδίο συμφωνίας των δύο πλευρών. Εμείς έχουμε και τις δικές μας πρόσθετες ανάγκες, πρόσθετες προτεραιότητες. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε ξανά μια χώρα η οποία έχει ζηλευτεί ανταγωνιστική θέση και στην Ευρώπη και στον κόσμο και έχει τεράστιες δυνατότητες η Ελλάδα να κάνει γρήγορα ξανά το ελληνικό θαύμα. Και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, αρκεί να πιστέψουμε στις δυνατότητες μας και να πειστούν όλοι οι Έλληνες ότι υπάρχει σχέδιο και το σχέδιο αυτό εφαρμόζεται με έναν δίκαιο τρόπο.
Βεβαίως μιλήσαμε και για αριθμούς, οι οποίοι άλλωστε είναι γνωστοί γιατί συζητούνται στη Βουλή, συζητούνται σε συνεντεύξεις Τύπου, σχολιάζονται στον Τύπο, όλα είναι γνωστά από ανοιχτές πηγές, είναι πολύ δύσκολο να επιβάλει κανείς εμπιστευτικότητα ή στοιχεία απορρήτου πλέον στην εποχή μας σε τέτοιου είδους στοιχεία.
Και θέλω να πιστεύω ότι κατανόησαν πλήρως πως πέρα από τη δημοσιονομική παράμετρο, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και για την αντιμετώπιση της οποίας βρισκόμαστε σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει μία στρατιωτικοπολιτική παράμετρος, υπάρχει μία απειλή, υπάρχει μια καθημερινή πραγματικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις και διεθνείς αποστολές και ως εκ τούτου πρέπει να εξοικειωθούμε με μία πολυπαραμετρική προσέγγιση στα θέματα αυτά, η οποία σε κάθε περίπτωση εντάσσεται στο πλαίσιο των επιλογών της Κυβέρνησης για την περίοδο αυτή.

Θέλω επίσης να σας ανακοινώσω ότι χθες, σχεδόν ταυτόχρονα με τη συζήτηση που είχα με τη λεγόμενη Τρόικα, διεξήχθη μια πολύ κρίσιμη συνάντηση και διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες ανάμεσα στην ελληνική Κυβέρνηση που την εκπροσωπούσαν τα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για το γνωστό παλαιό ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων προς τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Μετά από πολυετή διαπραγμάτευση και μετά από πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα χθες επιτεύχθηκε συμφωνία για το ζήτημα αυτό. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε, ότι αποδέχεται την λύση που περιλαμβάνει τον διαχωρισμό και την εκποίηση μέσω πλειστηριασμού ορισμένων στοιχείων περιουσιακών των Ναυπηγείων, τα οποία δεν είναι αναγκαία για την λειτουργία τους στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών και τα Ναυπηγεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση για τα επόμενα 15 χρόνια να περιοριστούν και να μην αναπτύξουν μη στρατιωτικές, δηλαδή πολιτικές δραστηριότητες.
Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι άκρως ικανοποιητική, όπως είχαν διαμορφωθεί τα δεδομένα και αυτό είναι αποτέλεσμα τεχνικών προσπαθειών που έχουν καταβληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών και από τη Διεύθυνση Εξοπλισμών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αλλά φυσικά και από την πολιτική ηγεσία.
Γνωρίζετε ότι έχω ανταλλάξει πολλές επιστολές με τον κ. Αλμούνια, έγινε αποδέκτης και μιας επιστολής που του είχαμε στείλει τη Δευτέρα το απόγευμα από κοινού ο κ. Παπακωνσταντίνου και εγώ, θέλω να ευχαριστήσω και τον κ. Αλμούνια αλλά και τη Λαίδη Άστον, και την Ελληνίδα Επίτροπο την κα Δαμανάκη, γιατί συνέβαλλαν με τον τρόπο τους στη διαμόρφωση αυτής της λύσης, τις Υπηρεσίες της Επιτροπής και φυσικά τις Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Άμυνας.
Είπα όμως στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής σήμερα, παρόντος και του κ. Μπεγλίτη, ότι κάνουμε αυτή την προσπάθεια για τα ναυπηγεία, μια σύνθετη προσπάθεια που αφορά και το ναυτικό και τη βιομηχανία, κάνουμε την προσπάθεια σε σχέση με τις δοκιμές του «Παπανικολή», σε σχέση με τη διαπραγμάτευση τη σκληρή διαπραγμάτευση των όρων της νέας αναλυτικής σύμβασης, σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψουμε την αναλυτική συμφωνία, η οποία όμως θα ισχύσει μετά την κύρωσή της στη Βουλή. Εάν η κύρωση αυτή δεν γίνει με ευρύτατη πλειοψηφία και σε κλίμα συναντίληψης και συναίνεσης, και αν ακουστεί η παραμικρή ένσταση ή αντίρρηση που υπερβαίνει τα εσκαμμένα, η απόφαση της Κυβέρνησης είναι να μην εφαρμόσει τη συμφωνία.
Να επανέλθουμε στις καταγγελίες των συμβάσεων, στο διαιτητικό Δικαστήριο και θα αναλάβει η χώρα το κόστος και για τα χρήματα που έδωσε χωρίς να έχουν πιάσει τόπο και για τα χρήματα που ενδεχομένως θα δώσει λόγω αποζημιώσεων, αλλά το κόστος της ηρεμίας του ελληνικού λαού και της διαφάνειας, πρέπει κι αυτό να ληφθεί υπόψη.
Θα υπάρξει ριζική αλλαγή στα θέματα αυτά και ο καθένας θα αναλάβει την ευθύνη του.

Αυτά ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν ο κ. Μπεγλίτης θέλει να προσθέσει κάτι. Ας ακούσουμε τις ερωτήσεις σας με την ίδια σειρά όμως παρακαλώ για να διευκολυνθείτε κι εσείς, εάν συμφωνείτε, στην απομαγνητοφώνηση. Ας μιλήσουμε πρώτα για την ιεραρχία, για τα θέματα όπως τα είπα, για την ιεραρχία πρώτα αν έχετε κάτι. Παρακαλώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου