Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Συνήλθε σήμερα η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής

Δεν επέτρεψε ο ΥΠΕΘΑ Β.Βενιζέλος στους διαπιστευμένους συντάκτες να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλισμών της Βουλής. Ο Υπουργός αρκέστηκε να εκδόσει μια ανακοίνωση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που περιέχει τις απόψεις του κ.Βενιζέλου. Η ενέργεια αυτή δεν συμβάλλει στην αντικειμενική ενημερώση των πολιτών από τους δημοσιογράφους. Και επιπλέον είναι συμπεριφορά απαξιωτική προς το έργο που επιτελούν οι στρατιωτικοί συντάκτες.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΕΙΝΑΙ: 
Μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου συνήλθε σήμερα η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής. Ο κ. Βενιζέλος τόνισε κατ’ αρχάς ότι κατά την περίοδο αυτή η Ελλάδα διαπραγματεύεται κρίσιμες συμβάσεις επί τη βάσει δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2007-2009, προκειμένου να διαφυλαχθεί η συνέχεια της Πολιτείας και η αξιοπιστία της χώρας. Η διαπραγμάτευση όμως αυτή γίνεται με γνώμονα τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την εθνική αμυντική σχεδίαση, λαμβανομένου υπόψη και του δημοσιονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο οφείλει να κινηθεί η χώρα τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να προστατευθούν όλοι οι συντελεστές της εθνικής ισχύος, ένας εκ των οποίων είναι η οικονομική της κατάσταση και η κοινωνική της συνοχή.


Κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ασκούνται άμεσες ή έμμεσες πιέσεις ενίοτε «μεταμφιεσμένες» ως δήθεν δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Οι φύλακες, όμως, έχουν γνώση και το μήνυμα αυτό έχει σταλεί προς κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο, υπογράμμισε ο κ. Βενιζέλος.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμισε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της, της 17.3.2010, συζητώντας για το προσύμφωνο του συνολικού συμβιβασμού με τη γερμανική πλευρά για τα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού και το μέλλον του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά, εξέτασε και την τιμή των νέων υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, σε αναφορά με πληροφορίες για την τιμή υποβρυχίων ίδιου τύπου που προμηθεύτηκαν άλλες  χώρες, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρουσίασε τότε εμπιστευτικά η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι η τιμή των ελληνικών υποβρυχίων, όχι μόνο δεν ήταν ανώτερη, αλλά ήταν σαφώς κατώτερη σε σχέση με τις παραγγελίες άλλης χώρας. Επιπλέον δε, η τιμή των ελληνικών υποβρυχίων έχει προσδιοριστεί ως σταθερή και χωρίς προσαυξήσεις έως το τέλος της σύμβασης που υπολογίζεται για το 2019.

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι με βάση επικαιροποιημένα πρόσφατα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το ΥΠΕΘΑ η παραπάνω εκτίμηση επιβεβαιώνεται με αναφορά σε συγκεκριμένους αριθμούς που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η τιμή των δύο νέων υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού αφορά το ολοκληρωμένο προϊόν, άρα και τις εργασίες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, και όχι μόνο τα υλικά και την τεχνογνωσία της γερμανικής πλευράς.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι στον χώρο των εξοπλιστικών προγραμμάτων έχει επέλθει μία ριζική θεσμική αλλαγή που θέτει στο επίκεντρό της τον ρόλο της Βουλής, η οποία όχι απλώς ενημερώνεται αλλά έχει την δυνατότητα να ασκεί πλήρη έλεγχο και να λαμβάνει γνώση όλων των εγγράφων. Χαρακτηριστικό δε, παράδειγμα νέας σύμβασης είναι αυτή που κυρώθηκε με τον Ν. 3885/2010, δυνάμει του οποίου οι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας υπέγραψαν τελικώς τη σύμβαση. Της δε υπογραφής, προηγήθηκε αναλυτική ακρόαση των εκπροσώπων των αντισυμβαλλομένων εταιριών από τη Βουλή, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Αναφερόμενος στις πυκνές δημοσιογραφικές πληροφορίες -κυρίως για παράνομες πληρωμές συνδεδεμένες με την αρχική σύμβαση των υποβρυχίων του 2000- ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για έγγραφο που απέστειλε προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το οποίο ζητά να δηλώσει το Δημόσιο παράσταση πολιτικής αγωγής, τόσο ενώπιον της γερμανικής, όσο και ενώπιον της ελληνικής Ποινικής Δικαιοσύνης. Ζήτησε δε, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με το ίδιο έγγραφο, να επεξεργαστεί τις νομικές βάσεις επί των οποίων μπορούν να προβληθούν αξιώσεις του ελληνικού Δημοσίου κατά των εμπλεκομένων νομικών και φυσικών προσώπων που φέρονται να διέπραξαν πράξεις εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου. Το τελευταίο αυτό έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων του που από τον Απρίλιο του 2010 έχουν αποσταλεί τόσο προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όσο και προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε στη συνέχεια τη Βουλή για τις προσπάθειες της Κυβέρνησης (Υπουργείο Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Θαλασσίων Υποθέσεων, κτλ) να στηρίξει τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, που αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα σε σχέση με ξένους υποκατασκευαστές και προμηθευτές. Κύριος στόχος της Κυβέρνησης είναι να διαφυλαχθεί -τόνισε ο κ. Βενιζέλος- η ελληνική ναυτική υποδομή, μέσα στο πλαίσιο της κοινοτικής έννομης τάξης και με θεμελιώδη κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα του Πολεμικού Ναυτικού που, όπως είναι γνωστό, ναυπηγεί σειρά πυραυλακάτων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Ο κ. Βενιζέλος ενημέρωσε, επίσης, την Επιτροπή για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία με στόχο τη σύναψη νέας διακρατικής συμφωνίας-πλαίσιο που να διέπει τις σχέσεις των δύο χωρών στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών, προς αμοιβαίο όφελος και με πλήρη σεβασμό των κριτηρίων που έχουν τεθεί ως προς τις προτεραιότητες του μεσοπρόθεσμου προγράμματος εξοπλισμών για τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, παράλληλα με την εφαρμογή χρηματο-οικονομικών σχημάτων που δεν εντείνουν την δημοσιονομική πίεση για τα επόμενα χρόνια σε βάρος της χώρας μας. Ήδη, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν ανταλλαγεί τα κείμενα του σχεδίου της διακρατικής αυτής σύμβασης, που θα καλύπτει τόσο τις μελλοντικές, όσο και τις εν ισχύ συμβάσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας και η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε λίγες εβδομάδες.

Τέλος, ο ΥΕΘΑ ενημέρωσε την επιτροπή για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τη Γαλλική Δημοκρατία για το πρόγραμμα των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, για το οποίο υπάρχει απόφαση του ΚΥΣΕΑ του 2008 και κοινή δήλωση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού. Η διαπραγμάτευση γίνεται, όπως τόνισε ο Υπουργός, στο πλαίσιο των αρχών που έχει θέσει η Κυβέρνηση για τις προτεραιότητες του εξοπλιστικού προγράμματος, με βάση τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και με στόχο πάντα να διαφυλαχθεί η εθνική βιομηχανική αμυντική υποδομή, να γίνουν σεβαστές οι διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και να καλλιεργηθούν οι ελληνογαλλικές σχέσεις προς αμοιβαίο όφελος, όχι μόνον αμυντικό, αλλά και πολιτικό και οικονομικό. Στο πλαίσιο αυτό, προετοιμάζεται συμφωνία αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών και διακρατική συμφωνία-πλαίσιο για τους εξοπλισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου