Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Σε θέματα "χαμηλής" πολιτικής συμφώνησαν οι ΔΡΟΥΤΣΑΣ- ΝΤΑΒΟΥΝΤΟΓΛΟΥ


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τουρκία στις 7 και 8 Απριλίου 2010, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, κ. Ahmet Davutoglu. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν επί των κάτωθι πέντε (5) νέων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε.), επιπλέον των είκοσι-τεσσάρων (24) Μ.Ο.Ε. που έχουν ήδη υιοθετηθεί μεταξύ των δύο χωρών:

1.       Κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της σύμπραξης για την ειρήνη (ΝΑΤΟ), με τη συμμετοχή χωρών-μελών της Σύμπραξης για την Ειρήνη, τα συναφή εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
2.       Διαλέξεις σε σπουδαστές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων από τους Αρχηγούς Επιτελείων, στο πλαίσιο της ανταλλαγής αμοιβαίων επισκέψεων.
3.       Διασύνδεση, σε επίπεδο επιτελών, μιας Ελληνικής Μεραρχίας/Ταξιαρχίας στο Τουρκικό Στρατηγείο Υψηλής Ετοιμότητας του ΝΑΤΟ (NRDC-TR) και μιας Τουρκικής Μεραρχίας/Ταξιαρχίας στο Ελληνικό Αναπτυσσόμενο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ (NDC-GR), για εκπαιδευτικούς λόγους.
4.       Οργάνωση αμοιβαίων εθιμοτυπικών επισκέψεων μεταξύ των Σχολών Πολέμου στο πλαίσιο προγραμματισμένων ταξιδιών στο εξωτερικό.
5.       Διεξαγωγή κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (ακαδημαϊκές μελέτες, σεμινάρια, συμπόσια και εκδόσεις άρθρων σε στρατιωτικά περιοδικά και επιθεωρήσεις των δύο χωρών) μεταξύ των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο των καθιερωμένων ανταλλαγών επισκέψεων μεταξύ των σπουδαστών, καθώς και μεταξύ των Σχολών Επιτελών.

Τα ανωτέρω Μ.Ο.Ε., μαζί με τα προηγούμενα, αποσκοπούν στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, ιδίως μεταξύ των στρατιωτικών αρχών της Ελλάδας και της Τουρκίας, που θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου