Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Ριζικές αλλαγές επιφέρει ο Β.Βενιζέλος στο Στράτευμα



   Σε λίγο, (12.00) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος σε συνέντευξη τύπου θα ανακοινώσει ριζικές αλλαγές στο στράτευμα.
Το θέμα της συνέντευξης είναι: «Παρουσίαση του νομοσχεδίου για την Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφές Διατάξεις».
Οι βασικές αλλαγές που θα εφαρμόσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και θα αλλάξει άρδην  τη ζωή των στρατιωτικών είναι:
Η ιεραρχία των αξιωματικών: Οι αξιωματικοί θα έχουν υποχρεωτική 35ετή θητεία και πέντε χρόνια πλασματική- με εξαγορά - για συνταξιοδότηση. Θα εξελίσσονται κανονικά στο διάστημα αυτό μέχρι τον βαθμό του συνταγματάρχη- πλην όποιων υποπέσουν σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή κριθούν για σοβαρό λόγο υπηρεσιακά ανεπαρκείς.

Όσοι κριθούν «λιγότερο ικανοί από τον μέσο όρο» δεν θα αποστρατεύονται αλλά θα παραμένουν «δεξιά» της επετηρίδας με υπηρεσία εκτός οργανικών θέσεων μέχρι να συνταξιοδοτηθούν. Η προαγωγή των άλλων θα γίνεται κατ΄ εκλογήν με κριτήρια. Στον βαθμό του αντισυνταγματάρχη και μετά, εισάγεται ο θεσμός της «κατ΄ απόλυτο εκλογή προαγωγής»- δηλαδή κάποιοι θα προάγονται πιο γρήγορα και θα περνούν μπροστά στην επετηρίδα.

Η ρύθμιση θα ισχύσει από το 2012. Αυτοί θα είναι οι πλέον ικανοί με αντικειμενικά κριτήρια (πτυχία, τρόπος διοίκησης κ.λπ.). Ως προς το επίπεδο των κρίσεων για την εξέλιξη μια καινοτομία του σχεδίου νόμου είναι ότι θεσπίζεται το δικαίωμα της ακρόασης για τον κρινόμενο και την υποχρέωση της πλήρους ειδικής (και επώνυμης) αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων που αφορούν προαγωγές, αξιολογήσεις, μεταθέσεις- όλα θα γίνονται με στάνταρ κριτήρια που θα καθοριστούν με διατάγματα.

Κάθετη δομή διοίκησης: Με τις σχετικές ρυθμίσεις επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην υπάρχουσα δομή διοίκησης των Ε.Δ. και πλέον ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ- στο πλαίσιο των εντολών της κυβέρνησης- θα ασκεί πλήρη επιχειρησιακή και διοικητική διοίκηση σε όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία) προς ενίσχυση της διακλαδικότητας.
Οι αρχηγοί αυτοί είχαν αποστολή μόνο να έχουν προετοιμασμένες και εκπαιδευμένες δυνάμεις. Από την άλλη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ δεν είχε λόγο π.χ. στην εκπαίδευση των δυνάμεων που αυτός θα διοικούσε. Με το νέο σχήμα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ δίνει ενιαίες εντολές και οδηγίες στους κλάδους που εξειδικεύουν και εποπτεύουν την τήρησή τους οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, οι οποίοι παράλληλα μπαίνουν στην αλυσίδα επιχειρησιακής διοίκησης.

Εξοπλισμοί με βάση την απειλή: Με βάση τη νέα διακλαδική κάθετη δομή διοίκησης προκύπτει και το μοντέλο οργάνωσης των μονάδων σε προσωπικό και μέσα (όπλα). Υποτίθεται ότι οι εξοπλισμοί  θα γίνονται βάσει της απειλής και των αποστολών. Η διαδικασία προμηθειών που θα είναι υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο προβλέπει 15ετή εξοπλιστικό πρόγραμμα, βάσει του οποίου θα καταρτίζεται τριετές κυλιόμενο πρόγραμμα που θα εξειδικεύεται κάθε έτος. Οι λεπτομέρειες αγοράς θα προβλεφθούν σε ειδικό νόμο.

Επαναδιαπραγμάτευση τρεχόντων αντισταθμιστικών ωφελημάτων: Ο θεσμός οδεύει προς κατάργηση και θα θεσπιστούν οι βιομηχανικές συνεργασίες. Για τη ρύθμιση 85 συμβάσεων που έχουν λήξει χωρίς να έχουν εκτελεστεί ολικώς ή μερικώς, δίνεται η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης για να δοθεί δουλειά στην εγχώρια βιομηχανία αντί πληρωμής ποινικών ρητρών που είναι μικρότερες. Ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν και για 33 ενεργές συμβάσεις.

Θεσμός Ειδικού Έφεδρου Οπλίτη: Ποντάροντας στην αυξημένη ανεργία δίνεται η δυνατότητα σε στρατεύσιμους που ολοκληρώνουν τη θητεία τους να μείνουν ακόμα για 6 μήνες ως 3 χρόνια προκειμένου να αντιμετωπίσει πρόβλημα ανεργίας, κάλυψης συντάξιμου χρόνου, πιστοποίησης προϋπηρεσίας σε κάποια ειδικότητα κ.ο.κ. Οι νέοι αυτοί δεν θα έχουν «εργασιακή σχέση» αλλά θα θεωρούνται, όπως είπε ο υπουργός, «κληρωτοί με αξιοπρεπή παροχή η οποία δεν θα είναι μισθός». Οι θέσεις Ειδικών Έφεδρων Οπλιτών θα προκηρύσσονται κατά περιόδους. Όπως προέκυψε από τη συζήτηση ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) θα περιοριστεί σε ειδικότητες όπου έχουν πραγματική ανάγκη οι Ένοπλες Δυνάμεις για μόνιμα στελέχη.

Καταργούνται θέσεις στρατολόγων: Με την πλήρη μηχανοργάνωση της Στρατολογίας μειώνονται τα στρατολογικά γραφεία. Πολλοί στρατολόγοι θα μπουν στο Ενιαίο Σώμα Στρατολόγων και Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και θα τοποθετούνται σε μονάδες ως νομικοί σύμβουλοι.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου