Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
             Τ Μ Η Μ Α
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                             Ξάνθη  24-10-2012
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
          Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
          Οι Μ.Φ. που επελέγησαν στο Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2012-2013, είναι οι κάτωθι:
         
Α) Για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης (Δ.Δ.):
1.    Αθανάσιος Καπούτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου