Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Ο ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΗΣ

Αεί (ο) Θεός (ο μέγας) γεωμετρεί (Πλάτων) και συνεχίζει «το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι”. το οποίο αντιστοιχεί στην παρακάτω δεκαδική προσέγγιση του αριθμού π= 3,1415926535897932384626... Μήκος Κύκλου= π . Διάμετρο! Ακόμα και σήμερα, ο αριθμός «π» δεν έχει βρεθεί. Μπορεί βέβαια, μέσω νέων τεχνικών, να έχουν υπολογιστεί πολλά εκατομμύρια από τα δεκαδικά ψηφία του, όμως το «π» είναι ένας υπερβατικός αριθμός, δηλαδή, ένας πραγματικός ή μιγαδικός αριθμός, ο οποίος δεν είναι αλγεβρικός, δηλ. δεν είναι ρίζα κάποιας μη-μηδενικής πολυωνυμικής εξίσωσης με ρητούς συντελεστές..ΣΩΣΤΑ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου