Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

Στατιστικά Στοιχεία Μειζόνων Ατυχημάτων
Πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου PZLΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
PZL M-18 17/5/1984 ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ
PZL M-18 23/7/1984 ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
PZL M-18 26/6/1985 ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
PZL M-18 7/8/1986 ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ
PZL M-18 8/12/1986 ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ
PZL M-18 15/8/1991 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ 6

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

PZL M-18 26/10/1989 1 ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ
PZL M-18 16/9/1992 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
PZL M-18 29/7/1993 1 ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ
PZL M-18 7/8/2000 1 ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
PZL M-18 25/8/2003 1 ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
PZL M-18 27/8/2009 1 ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου