Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Ο φιλόσοφος Δαμάσκιος

Με τι παράδοξα θέματα είχε ασχοληθεί ο αρχαίος Έλληνας ρητοροδιδάσκαλος και φιλόσοφος Δαμάσκιος;

Ο Δαμάσκιος από τη Δαμασκό δεν ήταν απλά ένας ρητοροδιδάσκαλος και φιλόσοφος. Το περίεργο είναι ότι έγραψε και ένα παραδοξογραφικό έργο για θαυ­μαστά και παράξενα πράγματα, για αποκρυφι­σμό κ.ά. Χάθηκαν επίσης βιβλία του για χαλδαϊκά μαντεία και για τον αριθμό, τον χώρο και τον χρόνο (!!).
Ο Δαμάσκιος από τη Δαμασκό, όπως είναι γνωστό, ήταν ένας ρητοροδιδάσκαλος και φιλόσοφος του 5ου αι. μ.Χ. Γεννήθηκε γύρω στο 458 στη Δαμασκό. Στην αρχή ήταν δάσκαλος της ρητορικής στην Αλεξάνδρεια. Ο Ισίδωρος από την Αλεξάνδρεια και ο Αμμώνιος, ο γιος του Ερμεία, τον εισήγαγαν στη φιλοσο­φία· ύστερα δίδαξε και ο ίδιος εκεί· αργότερα ανέλαβε τη διεύθυνση της Ακαδημίας στην Αθή­να και ήταν ο τελευταίος της διευθυντής.
Το 529 όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός διέταξε το "κλείσι­μο" της Ακαδημίας, για την οποία έχουμε γράψει ειδικό άρθρο, στην αρχή ο Δαμάσκιος πήγε στην Περσία, το 533 όμως επέστρεψε στο ρωμαϊκό κράτος.
Οι φιλοσοφικές εργασίες του Δαμάσκιου στοχεύουν σε μια όλο και πιο λεπτόλογη διαίρεση και περι­γραφή του Ενός, του Υπερβατικού, όπου όμως είχε πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι απένα­ντι στο λογικά ασύλληπτο δεν έχουν καμιά απο­λύτως αξία τα κατασκευασμένα από μας βοηθη­τικά νοητικά σχήματα: Απορίαι και λύσεις περί τών αρχών είναι ο τίτλος ενός έργου του. Έγρα­ψε επίσης μια βιογραφία του προκατόχου του Ισίδωρου από την Αλεξάνδρεια και από ένα υπό­μνημα στους πλατωνικούς διάλογους Παρμενί­δης, Φαίδων και Φίληβος (αυτά παλιότερα απο­δίδονταν στον Ολυμπιόδωρο), καθώς και στον Τίμαιο (αυτό χάθηκε).
Το περίεργο είναι ότι έγραψε και ένα παραδοξογραφικό έργο για θαυ­μαστά και παράξενα πράγματα, για αποκρυφι­σμό κ.ά.
Χάθηκαν επίσης βιβλία του για χαλδαϊκά μαντεία και για τον αριθμό, τον χώρο και τον χρόνο. - Μαθητές του Δαμάσκιου ήταν ο Πρισκιανός από τη Λυδία και ο Σιμπλίκιος από την Κιλικία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου