Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Λέμε οτι...

Δεν υπάρχει μόνιμη  αποτυχία ή επιτυχία. Αλλά ικανότητα ή ανικανότητα, δηλαδή θέληση ή αδιαφορία, να αλλάξεις ή… να δρομολογήσεις εξελίξεις, πάντα ,  επί τα βελτίω …  Η στασιμότητα στην ΕΥΤΥΧΙΑ είναι η αρχή της καταστροφής…
Παραθέτω, μερικές προτάσεις, παρμένες από τον Ιστορικό Σαραντο  Καργάκο
1.“Μια αποτυχία δεν είναι ήττα, αλλά αναστολή της νίκης”
2. “Στη ζωή μόνο οι σκώληκες δεν πέφτουν. Μόνον όσοι δεν προσπαθούν δεν αποτυγχάνουν”
3. “Η ιστορία των ανθρώπινων πράξεων διδάσκει ότι οι μεγάλοι άνθρωποι είχαν θέληση· οι μικροί πόθους”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου