Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

O ΙΕΡΟΣ αριθμός επτά 71.Το 7 είναι πρώτος αριθμός (ο τέταρτος μετά τους 2, 3 και 5), δηλαδή δεν έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος πρώτος αριθμός είναι το 11.
  • 2.Το 7 είναι πρώτος αριθμός τύπου Μερσέν γιατί 2³ − 1 = 7.
  • 3.Το 7 είναι ο μικρότερος φυσικός αριθμός που δεν μπορεί να γραφεί ως το άθροισμα των τετραγώνων τριών ακεραίων.
  • 4.Εκτός των γνωστών τριών, 7 είναι ο μόνος αριθμός διαστάσεων του χώρου στον οποίο μπορεί να ορισθεί το εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων.
  • 5.Το 999.999 διαιρούμενο με το 7 δίνει ακριβώς 142.857. Για τον λόγο αυτό, όταν ένα ανάγωγο κλάσμα με παρονομαστή 7 μετατρέπεται σε δεκαδικό αριθμό, το αποτέλεσμα έχει την ίδια εξαψήφια ακολουθία ψηφίων να επαναλαμβάνεται μετά την υποδιαστολή, αλλά η ακολουθία μπορεί να αρχίζει από οποιοδήποτε από τα έξι ψηφία. Π.χ., 1/7 = 0,142857 142... και 2/7 = 0,2857 142857....
  •  

Γράφημα της κατανομής πιθανοτήτων του αθροίσματος δύο κυβικών ζαριών
                       **
Οι 7 Σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας. ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ
[Βίας] [Θαλῆς] [Χίλων] [Κλεόβουλος] [Περίανδρος] [Πιττακός] [Σόλων]
Οι επικρατέστεροι θεωρούμενοι επτά σοφοί της αρχαιότητας (κατά γενικότερη ομολογία συγγραφέων) ήταν οι:
    Θαλής ο Μιλήσιος
    Πιττακός ο Μυτιληναίος
    Βίας ο Πριηνεύς
    Κλεόβουλος ο Ρόδιος
    Σόλων ο Αθηναίος
    Περίανδρος ο Κορίνθιος,
    Χίλων ο Λακεδαιμόνιος
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ (2)
Ἑπτὰ σοφῶν ἐρεῷ κατ᾿ ἔπος πόλιν, οὔνομα, φωνήν.
Μέτρον μὲν Κλεόβουλος ὁ Λίνδιος εἶπεν ἄριστον.
Χίλων δ᾿ ἐν κοίλῃ Λακεδαίμονι. Γνῶθι σεαυτόν.
Ὃς δὲ Κόρινθον ἔναιε, χόλου κρατέειν Περίανδρος.
Πιττακὸς οὐδὲν ἄγαν, ὃς ἑὴν γένος ἐκ Μυτιλήνης.
Τέρμα δ᾿ ὁρᾶν βιότοιο, Σόλων ἱεραῖς ἐν Ἀθήναις.
Τοὺς πλέονας κακίους δὲ Βίας ἀπέφηνε Πριηνεύς.
Ἐγγύην φεύγειν δὲ Θαλῆς Μιλήσιος ηὔδα.
(μετάφραση)
Θὰ μνημονεύσω σύντομα, τὸ ὄνομα, τὴν πατρίδα καὶ ἀπὸ ἕνα γνωμικὸ τῶν Ἑπτὰ σοφῶν:
Ὁ μὲν Κλεόβουλος ὁ Λίνδιος, εἶπεν ὅτι κάθε τί ποὺ γίνεται μὲ μέτρο εἶναι τὸ καλύτερο.
Ὁ Χείλων δὲ εἰς τὴν κοίλην Λακεδαίμονα, τὸ Γνῶθι σαυτόν.
Ὁ Περίανδρος ποὺ ἐδόξασε τὴν Κόρινθο, ὅτι πρέπει νὰ συγκρατεῖς τὸ θυμό σου.
Ὁ Πιτακός που καταγόταν ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη, νὰ μὴν εἶσαι σὲ τίποτα ὑπερβολικός.
Ὁ Σόλων ἀπὸ τὴν ἱερὴ Ἀθήνα, ὅτι πρέπει πάντοτε νὰ βλέπεις ποῦ θὰ εἶναι τὸ τέλος τῆς ζωῆς σου.
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι εἶναι κακοί, εἶπε ὁ Βίας ὁ Πριηνεὺς καὶ
Νὰ ἀποφεύγεις τὴν ἐγγυήση, ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος.
Επτά σοφοί: Οι Επτά σοφοί στην αρχαία Ελλάδα, ήταν ιστορικά πρόσωπα που έζησαν από τον 7ο αιώνα π.Χ. και νεότερα, και που διέπρεψαν ως νομοθέτες, άρχοντες ή πολιτικοί.
Αποφθέγματα
    Μέτρῳ χρῷ.
    Τί δύσκολον; Τό ἐαυτόν γνῶναι.
        Κύριο λήμμα: Θαλής ο Μιλήσιος ( 624 - 546 π.Χ. )
    Βραδέως ἐγχείρει· ὃ δ᾽ ἂν ἄρξῃ, διαβεβαιοῦ.
    Πείσας λάβε, μὴ βιασάμενος.
        Κύριο λήμμα: Βίας ο Πριηνεύς ( 6ος π.Χ. )
    Ακούσας νόει
    Κακοπραγοῦντα μὴ ὀνείδιζε· ἐπὶ γὰρ τούτοις νέμεσις θεῶν κάθηται
       Κύριο λήμμα: Πιττακός ο Μυτιληναίος ( 650 - 570 π.Χ. )
    Γηράσκω δ' αεί πολλά διδασκόμενος.
    Μηδὲν ἄγαν
        Κύριο λήμμα: Σόλων ο Αθηναίος ( 640 - 560 π.Χ. )
    Ἀληθείας ἔχου.
    Φίλοις εὐτυχοῦσι καὶ ἀτυχοῦσιν ὁ αὐτὸς ἴσθι.
        Κύριο λήμμα: Περίανδρος ο Κορίνθιος ( 627 - 587 π.Χ. )
    Αδίκα φεύγε
    Τὸν τεθνηκότα μὴ κακολογεῖν, γῆρας τιμᾶν
        Κύριο λήμμα: Χίλων ο Λακεδαιμόνιος ( 6ος π.Χ. )
    Ηδονής κράτει.
    Μέτρον ἄριστον.
        Κύριο λήμμα: Κλεόβουλος ο Ρόδιος ( 6ος π.Χ. )

      **
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008 2:22 μμ
Aς θυμηθούμε πρώτα Τα 7 Θαύματα της Αρχαιότητας


1. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, έργο του Φειδία, στην Ολυμπία

 
2. Ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο

  
3. Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού

 
4. Ο Κολοσσός της Ρόδου


 5. Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας


 6. Η πυραμίδα του Χέοπα στη Γκίζα της Αιγύπτου


 
7. Οι κρεμαστοι κήποι της Βαβυλώνας


  ***************8888
Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα είναι μια ταξινόμηση των πιο σοβαρών αμαρτημάτων σύμφωνα με την Καθολική εκκλησία, την οποία εισήγαγε ο Πάπας Γρηγόριος Α΄ κατά τη διάρκεια της θητείας του 590-604 μ.Χ. στην εργασία του Magna Moralia.
Τα αμαρτήματα ονομάζονται "θανάσιμα" γιατί σύμφωνα με την εκκλησία μπορούν να στερήσουν τη θεία χάρη και να οδηγήσουν στην αιώνια καταδίκη της ψυχής του ανθρώπου, εκτός αν συγχωρεθούν με την εξομολόγηση. Σύμφωνα με την παράδοση, κάθε αμάρτημα εκπροσωπείται και από ένα δαίμονα.
Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα, ταξινομημένα κατά αύξουσα σοβαρότητα είναι:
    Οκνηρία (acedia), δαίμονας ο Βηλφεγώρ [Belphegor].
    Αλαζονεία (superbia), δαίμονας ο Aζαζέλ [Azazel].
    Λαιμαργία (gula), δαίμονας ο Βελζεβούλ [Beelzebub].
    Λαγνεία (lussuria), δαίμονας ο Ασμοδαίος [Asmodeus].
    Απληστία (avaritia), δαίμονας ο Μαμμωνάς [Mammon].
    Οργή (ira), δαίμονας ο Σατανάς [Satan/Amon].
    Ζηλοφθονία (invidia), δαίμονας ο Λεβιάθαν [Leviathan].
Η Αλαζονεία θεωρείται ως η μητέρα όλων των αμαρτιών.
    Οκνηρία = η φυγοπονία, η τεμπελιά
    Αλαζονεία = το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του ανώτερο των άλλων
    Λαιμαργία = κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος τρώει πολύ, ασταμάτητα και γρήγορα
    Λαγνεία = κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν ελέγχει τις σεξουαλικές του επιθυμίες
    Απληστία = πλεονεξία,αυτός που θέλει όλο και περισσότερα.
    Οργή = θυμός, μνησικακία
    Ζηλοφθονία = Όταν κάποιος ενοχλείται με την επιτυχία των άλλων.

     ***************
ίσως ο πιο «μαγικός» απ’ όλους
            Στις Διάφορες Γλώσσες                                                     
Μπορεί όλοι να τον συμβολίζουν με το «παγκόσμιο»  7  και οι  Έλληνες να το διαβάζουν επτά, αλλά οι Γάλλοι τον λένε sept, οι Ιταλοί sette, οι Ισπανοί  siete , οι Πορτογάλοι  sete
οι Άγγλοι seven , οι Γερμανοί sieben ,  οι Δανοί syv,   οι Ρώσοι cemь (σεστ), οι Τσέχοι sedm  και οι Τούρκοι yedi 
 Ο  αριθμός  επτά   για όλους σχεδόν τους λαούς ήταν ιερός και έκλεινε μέσα του δύναμη μυστηριακή.
Οι Έλληνες συσχέτιζαν τον αριθμό επτά   με τη λατρεία του Απόλλωνα και της σελήνης. Παρατήρησαν πως επτά ημέρες  διαρκεί κάθε φάση της  σελήνης. Ο Όμηρος θέλει  επτά τις αγέλες των βοδιών του Απόλλωνα, επτά χορδές έχει η λύρα του ,επτάπηχο ανδριάντα του δώρισαν οι Αιγύπτιοι. Επτά παλικάρια και επτά κόρες στέλνονταν στη Κρήτη για τροφή στον Μινώταυρο. Την εβδόμη μέρα έδιναν το όνομα στα νεογέννητα και κάθε  έβδομη μέρα θυσίαζαν οι Σπαρτιάτες στον Απόλλωνα.
Οι Αιγύπτιοι  μέτρησαν επτά από τις διακλαδώσεις του Νείλου, επτά ήταν οι σκορπιοί της Θεάς Ίσιδας, επτά παχιές και επτά ισχνές αγελάδες και άλλα τόσα τα στάχυα που ονειρεύτηκε ο Φαραώ
Οι Χαλδαίοι ,Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι ,Φοίνικες ,Ινδοί και Πέρσες  μέτρησαν τους επτά πλανήτες ,τα επτά άστρα της μεγάλης άρκτου και τα επτά  άστρα της μικρής άρκτου.
Οι Μουσουλμάνοι οφείλουν να προσκυνήσουν επτά  φορές στη Μέκκα, να κάνουν επτά  φορές τον γύρω της Καάβα, να σφάξουν επτά  σφάγια, να    προσεύχονται επτά  φορές την ημέρα και δικαιούνται να έχουν επτά  γυναίκες
Για τους  Εβραίους   επτά  μέρες κρατούσαν οι γιορτές της σκηνοπηγίας , επτά  χρόνια διαρκούσε το Σαββατικό έτος και επτά  τέτοια έτη  αποτελούσαν  το Ιωβηλαίο. Επτά  ιερείς με επτά  σάλπιγγες γύριζαν γύρω από την Ιεριχώ για επτά  μέρες και την έβδομη έκαναν επτά  φορές το γύρω των τειχών της. Επτάφωτη ήταν η ιερή λυχνία ,την έβδομη μέρα από την γέννηση γινόταν η περιτομή των αγοριών , επτά  φορές συγχωρούνταν  τα αμαρτήματα , στο επταπλάσιο ο κλέφτης αποζημίωνε αυτόν που ζημίωνε .Το  7 ήταν επίσης το σύμβολο της αρτιότητας και της θείας ευλογίας  μια και περιέχεται στο εθνικό τους σύμβολο.
  

   ΕΠΤΑ  
είναι   οι  μέρες   της  Δημιουργίας
είναι  τα θαύματα  του  Χριστού
   (κατά τον ευαγγελιστή  Ιωάννη)

      

  

  

  

7 είναι οι κύριες  αρετές 
ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ – ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ- ΑΓΝΟΤΗΤΑ -     ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ – ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ – ΚΑΛΟΣΥΝΗ-
  
                         ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 7είναι  τα θανάσιμα αμαρτήματα
ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ- ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ – ΠΟΡΝΕΙΑ -ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ – ΦΘΟΝΟΣ – ΟΡΓΗ – ΑΚΗΔΙΑ

  


  7 είναι τα μυστήρια στο Χριστιανισμό
Γάμος  - Βάπτιση –Ευχέλαιο – Μετάληψη – Εξομολόγηση-Χρίσμα- Ιεροσύνη7 είναι  οι θεοί της Τύχης
Ομάδα Ιαπωνικών θεοτήτων της τύχης και της ευτυχίας .Τα ονόματα τους είναι
Μπισαμόν – Νταϊκόκου- Εμπίσου – Φουκουροκούτζου – Τζουροτζίν - Χοτέι
(και η μοναδική θεότητα της ομάδας)  Μπεντέν


  *****
Το συμπαντικό,ιερό νούμερο 7
Η προτασσομένη δασεία στη λέξη ΕΠΤΑ, είναι ένδειξη ότι λείπει ένα γράμμα απο αυτή τη λέξη. Το γράμμα που λείπει είναι αυτό το ΣΙΓΜΑ (Σ), όπου διατηρείται στις λατινογεννής λέξεις, απ’όπου έχουμε το Γαλλικό Sept…   Στο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του Σταματάκου, θα βρούμε ότι η λέξη ΣΕΠΤΑ, ΣΕΠΤΟΣ, σημαίνει ΣΕΒΑΣΤΟΣ. Στο “ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ”, στη λέξη ΣΕΒΑΣΤΟΣ, ΣΕΒΑΣ, βρίσκουμε τα εξής:
1) Σέβας, Ευσέβεια, Αιδώς, Εντροπή πρός Θεούς & Ανθρώπους.
2) Θαύμα, Θαυμασμός, ‘Εκπληξις, Θαύμβος με κατέχει, Θαυμάζω.
Η ιερότητα του αριθμού αυτού, Επτά, την έχουμε αποκτήσει λόγο του ότι “ανήκουμε” στην ΕΒΔΟΜΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΝΟΟΣ. Ο Μέγας Νούς, σε αυτή την εκδήλωσή του, έφτιαξε 13 ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ. Εμείς λοιπόν ανήκουμε στην 7η ακτίνα, άρα υποθέτω ότι σε εμάς ο Ιερός Πανάγιος Αριθμός που τα πάντα συνέχει είναι το 7.
Το ιερόγλυφο του Χριστού, που είναι ο συνδυασμός Χ και Ρ, δείχνει το 7, γιατί στην αρχαία Ελλάδα ο αριθμός 600 παρασταινόταν με το γράμμα Χ και ο αριθμός 100 με το γράμμα Ρ. Έτσι Χ+Ρ=600+100=700. Αυτό το σύμβολο παρασταίνει το Χριστό στον Σταυρό.
Ο Σταυρός του Γολγοθά συμβολίζεται με έναν ξεδιπλωμένο Κύβο. Αν ανοίξουμε έναν Κύβο δημιουργείται ένας Σταυρός όπου κάθετα έχουμε 4 τετράγωνα και οριζόντια 3 τετράγωνα. Πάνω σε αυτές τις 6 πλευρές-τετράγωνα που συμβολίζονται και με το Χ=600 καρφώνεται το Ρ=100, το έβδομο στοιχείο, ο άνθρωπος (το Ρ δείχνει το σώμα του ανθρώπου με το κεφάλι) που μαζί με το Χ μας κάνει 700.
Ο αριθμός 7 εμφανίζεται στο πιο ιερό μέρος του ανθρώπινου σώματος, το κεφάλι. Σε αυτό υπάρχουν 7 οπές (2 μάτια, 2 αυτιά, 2 ρουθούνια, 1 στόμα).
Επίσης στο κυρίως μέρος του ανθρώπινου σώματος έχουμε ζευγάρια βασικών εσωτερικών οργάνων. Στο κεφάλι έχουμε δύο ημισφαίρια. Αμέσως πιο κάτω στο στήθος έχουμε 2 πνεύμονες. Αμέσως πιο κάτω έχουμε 2 νεφρά και μαζί με το μονό γεννητικό σύστημα δημιουργούν πάλι το 7 σχηματικά σε ένα ιερό “V”.
Τα πουλιά πετούν σε σχήμα [V] η σε σχημα [Λ].
Στα Αραβικά το 7 είναι το σχήμα [V] και 8 το [Λ].
Όλα αυτά συνδέονται με το σύστημα των 7 Σφαιρών μέσα στα οποία εξελίσσεται η ανθρώπινη Ψυχή-Μονάδα. Σε αυτό το σχήμα που μας αποκαλύπτει η Μπλαβάστκυ υπάρχουν αρχικά 2 Σφαίρες Φωτιάς, πιο κάτω 2 Σφαίρες Αέρα, πιο κάτω 2 Σφαίρες Νερού και πιο κάτω μια Σφαίρα Γης. Τα 4 στοιχεία βέβαια είναι σύμβολα καταστάσεων ύπαρξης και συνείδησης και όχι κυριολεκτικά τα φυσικά γήινα στοιχεία.
Αυτό το διάγραμμα της Μπλαβάτσκυ μπορεί να εφαρμοστεί στις 2 Επτάδες παραπάνω.
2 μάτια: Φωτιά
2 αυτιά: Αέρας (το μέσο μέσα από το οποίου φτάνει ο Ήχος)
2 ρουθούνια: Νερό (η υγροποίηση των χημικών στοιχείων στην μύτη μας κάνει να μπορούμε να μυρισουμε , μια στεγνή μύτη χάνει την όσφρηση της)
1 στόμα: Γη (φαγητό, κατάποση)
2 εγκεφαλικά ημισφαίρια: Φωτιά (ηλεκτροχημική λειτουργία)
2 πνεύμονες: Αέρας
2 νεφρά: Νερό (καθαρίζει τα υγρά του οργανισμού)
1 γεννητικό σύστημα: Γη (αναπαραγωγή σωμάτων)
7 μέρη του σώματος διακοσμούνται με κοσμήματα: Το κεφάλι, ο λαιμός, τα χέρια, τα πόδια, τα αυτιά, η μύτη και η μέση.
Σύμφωνα με την επιστήμη υπάρχουν 7 ενεργειακά πεδία στο ανθρώπινο σώμα και βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης
Τα επτά Κέντρα Ενέργειας ή Τσάκρας, τα οποία συνδέονται με τους 7 βασικούς αδένες βρίσκονται σε μια νοητή ευθεία παράλληλη με τη σπονδυλική στήλη.
Το 1ο Κέντρο βρίσκεται περίπου στη βάση της σπονδυλικής στήλης και σχετίζεται με τις γονάδες.
Το 2ο Κέντρο βρίσκεται λίγο πάνω από τις γονάδες και σχετίζεται με τα κύτταρα Λέυντιγκ.
Το 3ο Κέντρο βρίσκεται στην περιοχή των νεφρών και σχετίζεται με τα επινεφρίδια.
Το 4ο Κέντρο βρίσκεται στη μέση του στήθους και σχετίζεται με το θύμο αδένα.
Το 5ο Κέντρο βρίσκεται στη βάση του λαιμού και σχετίζεται με το θυρεοειδή αδένα.
Το 6ο Κέντρο βρίσκεται περίπου στο μέσο του εγκεφάλου και σχετίζεται με τον αδένα της επίφυσης.
Το 7ο Κέντρο βρίσκεται ακριβώς κάτω από την επίφυση, ανάμεσα στα δύο μάτια, και σχετίζεται με τον αδένα της υπόφυσης.

Τα επτά θαύματα του αρχαίου Κόσμου. Ο κολοσσός της Ρόδου, οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας, η πυραμίδα του Χέοπος, ο φάρος της Αλεξάνδρειας, ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο , το άγαλμα του Δία στην Ολυμπία, το μαυσωλείο της Αλικαρνασσού.
Από αυτά τα 4 βρίσκονταν στην Αρχαία Ελλάδα και 3 εκτός. Οι αριθμοί 3 και 4 είχαν επίσης συμβολική σημασία για τους Έλληνες.
Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν το 7 τέλειο αριθμό γιατί είναι το άθροισμα του 3 και του 4 που αντιστοιχούν στα τέλεια σχήματα, τρίγωνο και τετράγωνο. 
Οι Αρχαίοι Έλληνες αναγνώριζαν το 7 ως μυστηριώδη αριθμό για τις γεωμετρικές του ιδιότητες, π.χ. 7 σημεία δεν μπορούν να δημιουργήσουν συμμετρία σε ένα κύκλο.
7 είναι οι βασικές αρχές για να τετραγωνίσεις εναν κύκλο.
7 οι μέρες της εβδομάδας
Οι Αρχαίοι Έλληνες χώριζαν τους ωκεανούς του κόσμου σε 7 θάλασσες – Το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Αδριατική, τη Μαύρη, την Ερυθρά, την Κασπία και τον Περσικό Κόλπο.
Ο Φιλοκτήτης έπλευσε με 7 πάνοπλα καράβια στην Τροία με σκοπό να υπερασπιστεί τους Έλληνες κατά τον Τρωικό πόλεμο.
Τα μέταλλα που γνώριζαν στην Αρχαιότητα ήταν 7 – Χρυσός, χαλκός, μόλυβδος, κασσίτερος, υδράργυρος, ασήμι, σίδηρος. Σε αυτά βασίστηκε η εξέλιξη του Πολιτισμού.
Στην Αρχαία Σπάρτη η εκπαίδευση των αγοριών ξεκινούσε από την ηλικία των 7 ετών
Οι 7 πλανήτες που ήταν γνωστοί στην αρχαιότητα ήταν οι: Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ήλιος και Σελήνη.
Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο Απόλλωνας είχε 7 αγέλες βοδιών.
Η λύρα του Αρχαίου Θεού Απόλλωνα είχε 7 χορδές.
7 ήταν οἱ κύκνοι ποὺ πέταξαν 7 φορὲς γύρω ἀπὸ τὴν ἱερὴ νῆσο ὅταν γεννήθηκε ὁ θεὸς Ἀπόλλων καὶ 7 φορὲς ἐπανέλαβαν τὸ τραγούδι του
7 είναι οι Πλειάδες, Κόρες του Άτλαντα και της Πλειώνης, που αντιστοιχούν στα 7 ορατά άστρα του αστερισμού των Πλειάδων
7 είναι οι Χριστιανικές αρετές – ευσπλαχνία, ταπεινότητα, αγνότητα, φιλαλληλία, επιείκεια, καλοσύνη, εργατικότητα.
Ο αριθμός 7 χρησιμοποιείται 70 φορές στην Παλαιά Διαθήκη
Κάθε φάση της Σελήνης διαρκεί 7 ημέρες.
Στην Κίνα πιστεύουν ότι η 7η μέρα του πρώτου φεγγαριού του έτους είναι τα γενέθλια της ανθρωπότητας.
Η Κινέζικη Φιλοσοφία θεωρεί ως θεμελιώδη στοιχεία τα εξής 7 – Αέρας, νερό, μέταλλο, αιθέρας, φωτιά, ξύλο και γη.
Ο Οδυσσέας προτού επιστρέψει στην πατρίδα του στην Ιθάκη, έμεινε στο νησί της Καλυψούς 7 ολόκληρα χρόνια.
7 είναι τα νησιά του Ιονίου πελάγους – Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Λευκάδα, Κύθηρα και Παξοί.
7 είναι οι Βυζαντινές μουσικές νότες – ΠΑ, ΒΟΥ, ΓΑ, ΔΕ, ΚΕ, ΖΩ, ΝΗ
7 και οι νότες του πενταγράμμου (οι ευρωπαικές) – ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι
7 ονόματα έχουν δοθεί στην Κωνσταντινούπολη – Κωνσταντίνου Πόλη, Νέα Ρώμη, Αντωνία, Θησαυρός του Ισλάμ, Διαχωριστής του Κόσμου, Ινσταμπούλ και Κωνσταντινούπολη.
Το μυαλό μας μπορεί να μετρήσει στιγμιαία και με ακρίβεια μέχρι και 7 αντικείμενα ακόμη και αν τα δούμε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.
Το ουράνιο τόξο αποτελείται από τα εξής 7 διαδοχικά χρώματα: Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μωβ και βιολετί.
Το λευκό φως διαχωρίζεται στα 7 βασικά χρώματα του ορατού οπτικά φάσματος
7 τα φωνήεντα.
7 τα επίπεδα της υπόγειας πόλης στο Κουσάντασι.
Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Νώε πήρε στην Κιβωτό του 7 ζεύγη από κάθε είδος πτηνών.
7 ημέρες και 7 νύκτες ταξίδεψε το περιστέρι του Νώε μέχρι να επιστρέψει στην Κιβωτό.
7 άγγελοι με 7 σάλπιγγες με 7 φιάλες & 7 λιμοί, μετά την 6η σάλπιγγα έπεσαν 7 βροντές, και μια σπουδαία πόρνη που ιππεύει ένα επτακέφαλο κτήνος στο βιβλίο Αποκάλυψη.
7 γράμματα αποτελλούν την λέξη “αριθμός”
Ὁ ἀριθμὸς 7 εἶναι ὁ μόνος ἀριθμός, ποὺ δὲν γίνεται ἀπὸ πολλαπλάσιο ἢ τὴ διαίρεση δυὸ ἄλλων ἀριθμῶν τῆς πρώτης δεκάδας.
7 Τα σημιάδια της αποκάλυψης για την δευτέρα παρουσία
7 οι εκκλησίες της μικράς ασίας που αναφέρονται για την 2παρουσία και έλαβαν τις 7 επιστολές – στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στo Πέργαμον, στα Θυάτειρα, στις Σάρδεις, στη Φιλαδέλφεια και στη Λαοδίκεια.
Η πανίσχυρη και ιερή μενόρα των Ευραίων έχει 7 λυχνίες
7 έσχατες πληγές και το τέλος της Βαβυλώνας
Απο 7 λόφους περιβάλλεται ἡ Ρώμη
Τα επτά κεφάλια ερμηνεύονται αργότερα στην ίδια την Αποκάλυψη ως επτά βουνά, όπου κάθεται η πόρνη Βαβυλώνα και τα βουνά ερμηνεύονται με τη σειρά τους ως οι “επτά βασιλείς”. Τα δέκα κέρατα ερμηνεύονται στην ίδια την Αποκάλυψη ως “δέκα βασιλείς”, οι οποίοι σε συμφωνία μεταξύ τους παραδίδουν την δύναμή τους στο θηρίο.
Μεταξύ άλλων εξαιτίας των επτά βουνών που θυμίζουν τους επτά λόφους της Ρώμης, ορισμένες ελεύθερες εκκλησίες ταυτίζουν την “πόρνη Βαβυλώνα” με το Βατικανό – Το αυτόνομο κράτος του Βατικανού ιδρύθηκε στις 7/7 του 1929
7 χρόνια απραγής όταν έρθει ο αντίχριστος
7 χρόνια ειρήνης και παύση πυρός σε όλα τα κράτη υπογράφει ο Αντίχριστος κατα τον Προφύτη Δανιήλ
7 τα επίπεδα τοῦ Πύργου τῆς Βαβὲλ
7 σοφοί της Ἀρχαίας Ἑλλάδας (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, Βίας ὁ Πριηνεύς, Πιττακὸς ὁ Μυτιληναῖος, Σόλων ὁ Ἀθηναῖος, Κλεόβουλος ὁ Ρόδιος, Περίανδρος ὁ Κορίνθιος, Χίλων ὁ Λακεδαιμόνιος)
7 οἱ Ἀρχάγγελοι
7 τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας (Θεία Εὐχαριστία, Μετάνοια, Γάμος, Εὐχέλαιο, Βάπτισμα, Χρίσμα, Ἱερωσύνη)
Στὸ Εὐχέλαιο ἀνάβονται 7 κεριά, 7 φορὲς μυρώνονται, 7 Ἀπόστολοι καὶ 7 Εὐαγγέλια διαβάζονται
7 τὰ θανάσιμα ἁμαρτήματα [ὑπερηφάνεια, φιλαργυρία, πορνεία, φθόνος, γαστριμαργία, θυμός, ἀκηδία (ἀμέλεια)]
7 οἱ Οὐρανοὶ
7 οἱ λέξεις (λόγοι) ποὺ εἶπε στὸ Σταυρὸ ὁ Χριστὸς
7φωτη λυχνία φώτιζε τὸ ἄδυτο τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντα
7δωρος ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
70 σοφοὶ μετέφρασαν τὴν Ἁγία γραφή το 70 π.Χ.
7φωνος ἡ στοὰ στὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία, ποὺ παρήγαγε 7πλή ἠχὼ
7 γιοὺς καὶ 7 κορίτσια εἶχε ἡ Νιόβη
7 ἀγόρια καὶ 7 κορίτσια ἔστελναν ἐτησίως οἱ Ἀθηναῖοι στὸ Μινώταυρο τῆς Κρήτης
7 οἱ ἰσχνὲς καὶ 7 οἱ παχιὲς ἀγελάδες τοῦ Φαραὼ
7 τὰ ἔτη εὐφορίας τῆς Αἰγύπτου
7 και τὰ ἔτη δυστυχίας τῆς
7 οἱ πληγὲς τοῦ Φαραὼ
7 τα στάχυα που ονειρεύτηκε.
Οι Αιγύπτιοι μέτρησαν μόνο 7 από τις διακλαδώσεις του Νείλου, 7 και οι βραχίονες των εκβολών του
Στην Αρχαία Αίγυπτο ένα από τα πρώτα μετεωρολογικά συστήματα περιέγραφε 7 διαφορετικά κλίματα, χωρίζοντας τον κόσμο σε μετεωρολογικές ζώνες.
70 μ.Χ. καταστράφηκε ἡ Ἱερουσαλὴμ
7 κυκλικὰ τείχη εἶχαν τὰ Ἐκβάτανα
7 ἐπάλληλα δωμάτια εἶχε ὁ πύργος τῆς πόλεως Βορσίππα τῆς Μεσοποταμίας, ἀφιερωμένα σὲ 7 θεούς.
7 πόλεις ἀποτελοῦν τὸ Δελχί
Σε 7 λόφους εἶναι κτισμένη ἡ Κωνσταντινούπολη
7πύργιο λέγεται τὸ Κάστρο Θεσσαλονίκης
Οἱ Ἀλχημιστὲς στὸν ἀριθμὸ 7 διέβλεπαν μία μυστηριώδη σχέση μεταξὺ τῶν 7 πλανητῶν καὶ τῶν 7 μετάλλων – Ὁ ἥλιος στὸ χρυσό, Ἡ Σελήνη στὸν ἄργυρο, Ὁ Ζεὺς στὸ κασσίτερο, Ἡ Ἀφροδίτη στὸ χαλκό, Ὁ Κρόνος στὸ μόλυβδο, Ὁ Ἄρης στὸ σίδηρο, Ὁ Ἑρμῆς στὸν ὑδράργυρο
7 φορές περιελήχθη ο Οφίων γύρω από το κοσμικό αβγό
Σε απεικονίσεις του Μίθρα εκπέμπονται 7 ακτίνες από το κεφάλι του
7 οι Ρίσι του Ινδουισμού
7 είναι ο αριθμός του Γιανγκ
7 οι χάριτες του Αγίου Πνεύματος
7 εκπορεύσεις στην Καμπάλλα
7 πνεύματα προ του Θρόνου
Ο Ιησους είναι 77ος απόγονος στο Ευαγγέλιο του Λουκά
Το σφαγμένο αρνί με τα 7 κέρατα και τα 7 μάτια στην Αποκάλυψη
Οι άγγλοι ισχυρίζονται πως για να γίνεις λόρδος απαιτούνται 7 γενεές
7 ήταν οι σκορπιοί της Θεάς Ίσιδας ,
7πηχο ανδριάντα δωρίσαν στον Απόλλωνα οι Αιγύπτιοι

Οι Χαλδαίοι ,Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι,Φοίνικες ,Ινδοί και Πέρσες μέτρησαν τους επτά πλανήτες ,τα επτά άστρα της μεγάλης άρκτου και τα επτά άστρα της μικρής άρκτου.
Οι Μουσουλμάνοι οφείλουν να επισκέπτονται 7 φορές στη Μέκκα ,να κάνουν 7 γύρους γύρω ἀπὸ τὴν πέτρα τῆς Καάβας, νὰ θυσιάζουν 7 κριάρια, να προσεύχονται 7 φορές την ημέρα, νὰ προσκυνοῦν 7 φορὲς τοὺς τάφους τῶν συνεργατῶν τοῦ Μωάμεθ και δικαιούνται να έχουν 7 γυναίκες κατα το Κοράνι.
Για τους Εβραίους 7 μέρες κρατούσαν οι γιορτές της σκηνοπηγίας, 7 οι γιορτὲς τῶν ἀζύμων, 7 χρόνια διαρκούσε το Σαββατικό
έτος και 7 τέτοια έτη αποτελούσαν το Ιωβηλαίο. 7 ιερείς με 7 σάλπιγγες γύριζαν γύρω από την
Ιεριχώ για 7 μέρες και την έβδομη έκαναν 7 φορές το γύρω των τειχών της, πριν αυτά γκρεμιστούν. 7φωτη ήταν η ιερή
λυχνία ,την 7η μέρα από την γέννηση γινόταν η περιτομή των αγοριών , 7 φορές συγχωρούνταν
τα αμαρτήματα , στο 7πλάσιο ο κλέφτης αποζημίωνε αυτόν που ζημίωνε .Το 7 ήταν το σύμβολο της  αρτιότητας και της θείας ευλογίας και περιέχεται στο εθνικό τους σύμβολο
Οι Έλληνες στα νεογέννητα έδιναν το όνομα την έβδομη μέρα. Όσο για τους Σπαρτιάτες, αυτοί θυσίαζαν κάθε έβδομη ημέρα του μήνα στον Θεό της μουσικής και του ήλιου.
Οι γάτες είναι 7ψυχες
7 οι ηλικιες του ανθρωπου κατά τον Σαιξπηρ
1)Ο Νηπιο
2)Ο Κλαψιαρης μαθητης
3)Ο Εραστης
4)Ο Φανταρος
5)Ο Δικαστης
6)Ο Ανοητος Γερος
7)Το ξεκουτιασμα και η απολυτη ληθη

7 οι ημερες της δημιουργειας του κοσμου
1η ημερα – Το Φως
2η ημερα – Ο Παραδεισος
3η ημερα – Η Γη οι Θαλασσες και τα φυτα
4η ημερα – Ο Ηλιος η Σεληνη και τα Αστερια
5η ημερα – Η Θαλασια ζωη και τα Πουλια
6η ημερα – Τα ζωα και ο Ανθρωπος
7η ημερα – Ο ΘΕΟΣ αναπαύεται
Η 7η ημέρα της Δημιουργίας είναι αυτή της ανάπαυσης, της αργίας και συμβολίζει την ολοκλήρωση και την τελειότητα!

7 οι παραδεισοι του Ισλαμ Ασημι – Χρυσος – Μαργαριταργια – Πλατινα – Ρουμπινι – Κοκκινα Πετραδια – Θεικο φως
7 οι αρετες των χριστιανων Πιστη – Ελπιδα – Φιλανθωπις – Δικαιοσυνη – Εγκρατεια – Καρτερια – Σωφροσινη
7 οι Ηπειροι Αφρικη – Ανταρκτικη – Ασια – Αυστραλια – Ευρωπη – Βορεια Αμερικη – Νοτια Αμερικη
7 οι αιτιες τις Υπαρξης
7 ενδοκρινεις αδένες
7 είναι τα θάυματα του Χριστού κατά τον ευαγγελιστή Ιωάννη
7 είναι οι θεοί της Τύχης – Μπισαμόν – Νταϊκόκου- Εμπίσου – Φουκουροκούτζου – Τζουροτζίν – Χοτέι – Μπεντέν
7 εξεστράτευσαν κατά της Θήβας Άδραστος – Πολυνείκης – Τυδέας – Αμφίαραος – Καπανέας – Ιππομέδοντας – Παρθενοπαίος
7 ήρωες υπερασπίστηκαν την Θήβα Ετεοκλής – Πολυφόντας – Μελάνιππος – Μεγαρέας – Ύπερος – Λασθένης – Άκτορας
Η τραγωδία του Αισχύλου Επτά επί Θήβας εξιστορεί την εκστρατεία των 7 Ελλήνων βασιλιάδων κατά τις Θήβας, της Πόλης των 7 Πηλών.
Αλκυόνη-Μερόπη – Ηλέκτρα-Ταϋγέτη-Κελαινώ- Μαία-Αστερόπη
7 πόλεις διεκδικούν την καταγωγή του Ομήρου Χίος – Σμύρνη – Κύμη – Κολοφώνας – Πύλος – Άργος – Αθήνα
7 γράμματα αποτελλούν την λέξη “αριθμός”  Ὁ ἀριθμὸς 7 εἶναι ὁ μόνος ἀριθμός, ποὺ δὲν γίνεται ἀπὸ πολλαπλάσιο ἢ τὴ διαίρεση δυὸ ἄλλων ἀριθμῶν τῆς πρώτης δεκάδας.
Και μπορείτε να δείτε την μαθηματική σημασία του Νούμερου 7 που αριθμολόγοι, επιστήμονες, φοιτητές και πολλοί άλλοι εκφράζουν ! Μην γελάσετε, δώστε βάση !
  *************************************8
Αλλά και στην πρόσφατη πολιτική μας ιστορία, η πρώτη διακυβέρνηση της χώρας από το Κ.Καραμανλή  ήταν από το 1956 έως το 1963, δηλαδή 7 χρόνια. Τα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τους στρατιωτικούς  ήταν επτά, (1967-1974). Στην μεταπολίτευση η Ν.Δ. κυβέρνησε την χώρα  πάλι για επτά χρόνια (1974-1981).
Ο αριθμός 7 λοιπόν,  είναι μοναδικός και συμβολικός. Ίσως μας δώσει και τώρα ένα μήνυμα υπέρ των εργαζομένων, εις τρόπον ώστε και τώρα η εβδόμη ημέρα της εβδομάδος να είναι η προσωπική του ημέρα που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος πολίτης…!
Και μια και τα μέτρα λιτότητας φημολογείται ότι θα συνεχιστούν και τον χρόνο που μας έρχεται, ας έχουμε την υγεία μας, το πολυτιμότερο αγαθό, και ας ελπίζουμε, με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, για «καλύτερες ημέρες» στη χρονιά που θα λήγει… στον αριθμό 7.
         *
ΑΡΙΘΜΟΣ 7.Το επτά είναι ένας αριθμός πολύ Ισχυρός για καλό και για κακό. Είναι ο αριθμός ολόκληρου του κόσμου. Το 7 ανήκει κυρίως  σε Ιερά πράγματα. Συμβολίζει  την πνευματικότητα τον μυστικισμό  την ψυχική δύναμη τα μυστήρια τις αλλαγές  την διαίσθηση  και την  ενόραση. Ο αριθμός επτά αντιπροσωπεύει την έρευνα την γνώση την παρατήρηση  την ανάλυση και την μυστικοπάθεια. Επίσης διαθέτει εξυπνάδα παρατηρητικότητα  και επιλέγει σωστά φίλους και συνεργάτες.
   *
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  Το ιερό επτά.
Το επτά παράδοξο. Η ακτινοβολία της εσώτατης μορφής. Οι επτά πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Σελήνη, Ήλιος. Η νίκη του ίδιου του πνεύματος, της αρχικής Αιτίας, πάνω στα παράγωγα της ύλης. Ο Άρχων των πάντων, το πνεύμα της Σοφίας. Η Θεά Αθηνά. Επτά βαθμίδες της Πυθαγόρειας μουσικής κλίμακος, η αρμονία, του Φυσικού Κόσμου. Επτά οι φάσεις της Σελήνης. Επτά και οι σοφοί!, τα θαύματα του κόσμου, τα μυστήρια. Το επτάψυχο σύμπαν. Το επτά. Η ένωση της ύλης και του πνεύματος (4+3=7). Ο Ιερός αριθμός του Απόλλωνος. Επτά οι χορδές και στη λύρα του. Γεννημένος την έβδομη μέρα, κι οι λευκοί κύκνοι να φέρνουν επτά φορές ολόγυρα τη Δήλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου